Političke konstelacije

Perspektivni stavovi za održiva rješenja

UGOVORI SASTANAK
Političkim konstelacijama razrješavate izazove i anticipirate prilike u javnom kontekstu. Vode vas do odgovora na kompleksna društvena, ekonomska i kulturološka pitanja.

Koristi

Kako biste doživjeli autentično iskustvo svih ključnih dionika i elemenata te njihovih međuodnosa u vlastitoj društveno-političkoj sredini te donijeli kvalitetne i pravovremene odluke, političke konstelacije vam omogućuju:

Osnažiti suradnju dionika
Pojednostaviti kompleksnost društveno-političkog ekosustava
Kreirati zajedničku viziju
Razriješiti traume i konflikte
Potaknuti nove ideje
Osvijestiti postojeće i razviti nove obrasce ponašanja
Razumjeti uzročno-posljedičnu vezu odluka
Razviti kolaborativno učenje o vlastitoj društveno-političkoj sredini

Područja primjene

Mnoštvo heterogenih dionika i elemenata čine upravljanje i odlučivanje u javnom kontekstu izuzetno zahtjevnim. Političke konstelacije pomažu vašem timu i vama da zajednički doprete do neosviještenog odnosnog znanja kako biste kreirali održivu stvarnost za svoju sredinu i kolektiv.

Lokalni i regionalni projektni menadžment

Provjerite koja strategija i ključne vrijednosti osnažuju projekt, a koje ga slabe. Testirajte reakcije dionika i utjecaj nedostajućih elemenata prije konačne implementacije. Razriješite tenzije i predvidite kritične točke kako biste pravovremeno optimizirali resurse.

Reforma javnih ustanova

Testirajte utjecaj promjena na promatrani ekosustav i predvidite alternativne strategije. Osigurajte uključenost i podršku dionika. Razriješite blokade i uskladite odstupanja od polaznih točki. Provjerite optimalan timing planiranih aktivnosti.

Aktualne društveno-političke teme

Otkrijte izvorna stanja i osnovnu dinamiku promatranog konteksta. Mapirajte ključne elemente i dionike, i pripremite se za konstruktivan dijalog. Osvijestite osobne i kolektivne stavove za razumijevanje cjelovite slike te prepoznajte uzroke potencijalnih ograničenja.

Međunarodni projektni menadžment i suradnja

Osvijestite slijepe točke i njihov utjecaj na strategiju projekta. Uključite nedostajuće i previđene elemente za realizaciju punog potencijala. Razjasnite sporne dijelove suradnje te ključna područja koja zahtijevaju posebnu pažnju.

Upravljanje udruženjima i interesnim mrežama

Smanjite kompleksnost ekosustava za razumijevanje važnih elemenata. Prepoznajte prave izvore nesuglasica te razloge odstupanja od izvorne svrhe i orijentacije. Unaprijedite organizacijsku strukturu u skladu sa stvarnim ciljevima i potrebama.

Upravljanje konfliktima

Steknite cjelovitu perspektivu te de-eskalirajte i razriješite sukobe. Iscijelite kompleksne odnose i usmjerite energiju na konstruktivne akcije. Osnažite pozitivan utjecaj na širu zajednicu.

Proces

Političke konstelacije omogućuju transformaciju odnosa dionika te elemenata, a samim time i cjelovitu transformaciju društveno-političke sredine. Dubokim uvidom u cjelovitost društveno-političkog sistema te ažuriranjem vaših postojećih i kreiranjem novih mentalno-emocionalno-fizičkih mapa, dolazite u situaciju razriješiti poteškoće i predvidjeti prilike u javnom kontekstu.

Odluka

Proces započinje u vama – lideru, timu i vašoj društveno-političkoj sredini prepoznavanjem izazovnih i razvojnih područja koja zahtijevaju punu pažnju. Tada se javlja potreban naboj koji predstavlja pokretačku silu za sljedeće korake koji vas vuku u proces integriranja do sada neosviještenog znanja. Ključno je da odluka dolazi od dionika koji imaju vlasništvo nad situacijom i mandat za donošenje odluka te provođenje akcija. To je ujedno temeljni preduvjet za uspješan rad i transfer stečenih uvida u realnu društveno-političku sredinu.Početna sesija

Započinjemo pojašnjenjem detalja oko procesa suradnje i očekivanog ishoda. Opisujete svoje stanje, situaciju na kojoj namjeravate raditi te područje društveno-političke sredine kojem ona pripada. Potom definiramo ključno pitanje.

Pripremna sesija

U pripremi zajednički određujemo strukturu konstelacije koja prati promatrano područje vaše društveno-političke sredine. Definiramo parametre za uspješno razrješenje i zajedničko kreiranje vaše nove situacije. Također, odabiremo elemente koje postavljate u konstelaciju.Postavljačka sesija

Kako biste došli do uvida koji razrješavaju i anticipiraju međuodnose u sistemu, koristimo prostorni prikaz predstavnika dionika i elemenata društveno-političke sredine te povratne informacije iz njihove konstelacije. Također, otkrivamo na koji način ti međuodnosi utječu na dionike i elemente, ali i na sistem u cijelosti. Stečeno mentalno-emocionalno-fizičko iskustvo iz procesa mijenja vaše pripadajuće mape i transformira vašu spoznaju, bivanje, djelovanje te stanje društveno-političke sredine. S obzirom na to da se radi o međuodnosima realnih i apstraktnih elemenata iz vaše društveno-političke sredine, predstavnici u konstelaciji ste vi osobno – dionici ili neovisni predstavnici, ovisno o promatranom slučaju.

Dijaloška sesija

Dijaloška komunikacija dionika ključna je za slobodno dijeljenje iskustava i utisaka utjelovljenih tijekom rada. Služi za interpretaciju, objedinjavanje i prenošenje stečenih uvida u svakodnevni javni kontekst kroz konkretne odluke i akcije.


Refleksijska sesija

Povratnim informacijama osiguravamo uparivanje potreba i ostvarenih ciljeva te usmjeravamo pažnju na stvarne promjene koje slijede nakon rada. Razmjenjujemo ih u dogovorenom vremenu kako biste prepoznali konkretne razlike u realnom javnom kontekstu.

Format

Skup jedinstvenih sesija sklopljen je u zatvorenu radionicu političkih konstelacija. Posvećen je timskom razrješenju i predviđanju isključivo vaših kompleksnih društveno-političkih situacija u vrlo kratkom vremenu.

ZATVORENA RADIONICA
POLITIČKIH KONSTELACIJA

Namjena: Za upravljački tim organizacije/projekta ili radnu skupinu u javnom, nevladinom i privatnom sektoru

Trajanje: 1 dan

DOGOVORITE INFORMATIVNI SASTANAK
IDI NA: