Organizacijske konstelacije

Zdrava organizacijska dinamika za uspješno vođenje

UGOVORI SASTANAK
Organizacijskim konstelacijama razrješavate izazove i anticipirate prilike u organizacijskom kontekstu. Omogućuju vam razumijevanje i razvoj vaše organizacijske i timske dinamike.

Koristi

Kako biste doživjeli autentično iskustvo svih ključnih dionika i njihovih međuodnosa u vlastitoj organizaciji te unaprijedili organizacijsku kulturu i klimu, organizacijske konstelacije vam omogućuju:

Ostvariti organizacijski progres
Osnažiti organizacijsko zdravlje
Ubrzati organizacijski razvoj
Poboljšati organizacijsko ponašanje
Predvidjeti utjecaj organizacijskih promjena
Razriješiti organizacijske traume
Olakšati odlučivanje
Razviti organizacijsko učenje

Područja primjene

Ljudi, njihovi međuodnosi i pripadajuća dinamika su kritični faktori koji u konačnici određuju organizacijski i timski uspjeh. Organizacijske konstelacije vam pomažu da doprete do neosviještenog odnosnog znanja svoje organizacije i tima kako biste ih uspješno vodili.

Razvoj organizacije

Postavite, testirajte i procijenite alternativne organizacijske planove, izbore i dileme kako biste dobili uvid u reakcije ključnih dionika i efikasnost razvojnih strategija prije konkretne implementacije.

Donošenje odluka

Testirajte utjecaj odluka kako biste provjerili njihovu uspješnost te prosudili koja od njih čini pojedinca, tim i organizaciju snažnijima.

Restrukturiranje, spajanje i preuzimanje

Definirajte uvjete koji su potrebni da nova organizacija uspješno napreduje, a bivša završi uvažavanjem. Razriješite posljedice problematičnih odluka koje su još uvijek prisutne u organizaciji.

Timska učinkovitost

Odredite gdje je tim snažan, a gdje se nalazi jaz u ključnim kompetencijama i procesima. Provjerite usklađenost članova tima s organizacijskom svrhom i kulturom kako biste ga unaprijedili.

Upravljanje konfliktima

Osvijestite stvarne izvore konflikta i iscijelite ga. Prevladajte fragmentiranost i steknite cjelovitu perspektivu situacije. Iskoristite razriješeni konflikt kao izvor snage za sljedeće korake.

Učinkovitost vodstva

Testirajte najefikasniji način vodstva u danom kontekstu, bilo da ste se tek pridružili organizaciji ili je ona netom restrukturirana. Isplanirajte sukcesiju vodstva s optimalnom organizacijskom strukturom nakon svojeg odlaska. Razriješite poteškoće vodstva.

Odabir ključnih ljudi na upravljačke i poslovne funkcije

Provjerite koliko se određeni kandidat uklapa u organizaciju i to iz perspektive kandidata i perspektive dionika organizacije. Dobijte povratnu informaciju u vidu reakcije svojih klijenata u odnosu na različite kandidate. Provjerite usklađenost osobnih i organizacijskih vrijednosti i ciljeva.

Proces

Organizacijske konstelacije omogućuju transformaciju odnosa dionika, a samim time i cjelovitu transformaciju tima i organizacije. Dubokim uvidom u cjelovitost organizacijskog sistema te ažuriranjem vaših postojećih i kreiranjem novih mentalno-emocionalno-fizičkih mapa, dolazite u situaciju razriješiti poteškoće i anticipirati prilike u organizacijskom kontekstu.

Odluka

Proces započinje u vama – lideru, timu i organizaciji prepoznavanjem izazovnih i razvojnih organizacijskih područja koja zahtijevaju punu pažnju. Tada se javlja potreban naboj koji predstavlja pokretačku silu za sljedeće korake koji vas vuku u proces integriranja do sada neosviještenog znanja. Ključno je da odluka dolazi od dionika koji imaju vlasništvo nad situacijom i mandat za donošenje odluka te provođenje akcija. To je ujedno i preduvjet za uspješan rad i transfer stečenih uvida u realnu organizacijsku sredinu.Početna sesija

Započinjemo pojašnjenjem detalja oko procesa suradnje i očekivanog ishoda. Opisujete svoje stanje i situaciju na kojoj namjeravate raditi.

Pripremna sesija

U sesiji sudjelujete samostalno ili sa svojim užim timom. Zajedno definiramo ključno pitanje i parametre za uspješno razrješenje i zajedničko kreiranje vaše nove situacije. Također, odabiremo elemente koje postavljate u konstelaciju.Postavljačka sesija

Kako biste došli do uvida koji razrješavaju i anticipiraju međuodnose u sistemu, koristimo prostorni prikaz predstavnika dionika organizacije te povratne informacije iz njihove konstelacije. Također, otkrivamo na koji način ti međuodnosi utječu na dionike, ali i na sistem u cijelosti. Stečeno mentalno-emocionalno-fizičko iskustvo iz procesa mijenja vaše pripadajuće mape i transformira vašu spoznaju, bivanje i djelovanje te stanje organizacije. S obzirom na to da se radi o specifičnim situacijama vaše organizacije, u radu koristimo vanjske neovisne predstavnike.

Dijaloška sesija

Dijaloška komunikacija ključna je za slobodno dijeljenje iskustava i utisaka utjelovljenih tijekom rada svih fizički prisutnih sudionika procesa. Služi za interpretaciju, objedinjavanje i prenošenje stečenih uvida u svakodnevni organizacijski kontekst kroz konkretne odluke i akcije.


Refleksijska sesija

Povratnim informacijama osiguravamo uparivanje potreba i ostvarenih ciljeva te usmjeravamo pažnju na stvarne promjene koje slijede nakon rada. Razmjenjujemo ih u dogovorenom vremenu kako biste prepoznali konkretne razlike u realnom organizacijskom kontekstu.

Format

Skup jedinstvenih sesija sklopljen je u zatvorenu radionicu organizacijskih konstelacija. Posvećen je razrješenju i anticipiranju isključivo vaših kompleksnih organizacijskih situacija u vrlo kratkom vremenu.

ZATVORENA RADIONICA
ORGANIZACIJSKIH KONSTELACIJA

Namjena: Za lidera ili upravljački tim organizacije/projekta

Trajanje: 1 dan

DOGOVORITE INFORMATIVNI SASTANAK
IDI NA: