Opći uvjeti

Informacije o trgovačkom društvu Sistemske konstelacije d.o.o.

Sistemske konstelacije d.o.o.
Za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Južna obala IX. 14
HR 10000 Zagreb

E-mail:
systemicon@systemicon.eu

Web-stranica:
https://www.systemicon.eu

Info telefon:
+385 98 432 435

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-17/44367-3/
Račun: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, HR 10000 Zagreb
IBAN: HR9623400091110641517
SWIFT: PBZGHR2X
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 HRK u cijelosti uplaćen u novcu.

Član uprave društva: Danijel Ritz
Matični broj: 04169905
OIB: 32897716359

Opći uvjeti korištenja web-stranice trgovačkog društva Sistemske konstelacije d.o.o.

Općim uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: OUK) društva:

Sistemske konstelacije d.o.o., OIB 32897716359, HR 10000 Zagreb, Južna obala IX. 14

(u daljnjem tekstu: Društvo) uređuje se način na koji će posjetitelji (u daljnjem tekstu Korisnik ili Korisnici) koristiti web-stranicu Društva systemicon.eu.

Društvo pruža online uslugu putem svoje web-stranice na domeni systemicon.eu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem, prikupljanja informacije te provođenja financijskih transakcija.

U daljnjem tekstu OUK, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta upotrebljava se termin Korisnik – koji označava pretplaćenog ili nepretplaćenog posjetitelja te konzumenta sadržaja web-stranice systemicon.eu.

OUK propisuju uvjete i pravila za Korisnike web-stranice systemicon.eu i odnose se na korištenje web-stranice systemicon.eu. Korištenjem web-stranice, korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima korištenja te pristaju na korištenje web-stranice systemicon.eu u skladu s njima. Pravo korištenja web-stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za točnost i relevantnost osobnih podataka upisanih na web-stranicu systemicon.eu. Korisnik je odgovoran i za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Društva te prihvaća da Društvo nije odgovorno za gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na stranicu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup web-stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Društvo može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija; može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih web-stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima korištenja i poslovanja. Društvo poručuje korisniku: u slučaju da se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove web-stranice ili se posavjetujete s roditeljem/starateljem.

Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja, poslovanja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima korištenja, poslovanja i/ili Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja web-stranice te nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta korištenja, poslovanja i/ili Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih web-stranica te sve s tim povezane troškove. Društvo nije odgovorno za oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove web-stranice.

Ova web-stranica je privatno vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ove web-stranice mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja i poslovanja. Korisnici ne smiju putem ove web-stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Društva sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu web-stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na systemicon.eu web-stranici ekskluzivno su pravo Društva ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH WEB-STRANICA BEZ IZRIČITOG PISANOG ODOBRENJA TVRTKE SISTEMSKE KONSTELACIJE D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta korištenja i poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Web-stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj web-stranice systemicon.eu, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pisanog odobrenja Društva i nositelja autorskog prava.

Korisnik ne smije na ovoj web-stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Društvo nema nikakvu obavezu izvješćivati Korisnika, ili mu pomagati pri određivanju je li neki materijal podložan autorskom pravu. Korisnik je odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ove web-stranice, Korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Društvu vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu uporabu. Time Korisnik daje pravo Društvu mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Korisnik učini dostupnim na web-stranici systemicon.eu.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje web-stranice systemicon.eu isključivo na odgovornost korisnika tako da Društvo ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE WEB-STRANICE ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE WEB-STRANICE.

Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da Društvo nije odgovorno za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti preuzima Korisnik.

Ni u kojem slučaju tvrtka Društvo neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ove web-stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj web-stranice.

Uz navedene uvjete, Društvo neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj web-stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Društvo nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji Korisnik (pretplatnik ili neovlašteni korisnik) može postaviti na web-stranicu. Društvo zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, ocjene, komentari, privatne poruke, javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Društva mogu njima upravljati bez znanja i eksplicitnog dopuštenja Korisnika.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, te neće smatrati odgovornim Društvo, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ove web-stranice od strane Korisnika.

Društvo može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. Društvo zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje korisničke račune ili zaporke Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje Društvo, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta korištenja i poslovanja od strane Korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisano, poštom ili e-mailom, a Društvo će poslati pisani odgovor e-mailom u zakonskom roku.

Sistemske konstelacije je registrirani žig Društva te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

Systemicon.eu je registrirana domena Društva.

Društvo nije odgovorno za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na systemicon.eu web-stranici od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba Društva. Ni pod kojim uvjetima Društvo neće biti odgovorno za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem systemicon.eu web-stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem systemicon.eu web-stranice.

Sjedište Društva je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ove web-stranice, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno, u nadležnosti su suda u Zagrebu te se rješavaju u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ove web-stranice, Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim OUK, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Izjava o povjerljivosti podataka

Ova izjava o povjerljivosti je dio Općih uvjeta korištenja i poslovanja Društva. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na web-stranici Društva systemicon.eu i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Društva.

Društvo kao pružatelj usluga web-stranice systemicon.eu pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih korisnika.

Pristupanjem ili uporabom web-stranice systemicon.eu, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe systemicon.eu web-stranice.

Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu systemicon@systemicon.eu.

U slučaju da se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi web-stranicu systemicon.eu.

Ovu Izjavu o povjerljivosti, Društvo može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti na systemicon.eu web-stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na web-stranici systemicon.eu.

Svaki Korisnik je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti. Nastavak uporabe ove web-stranice od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti.

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti Korisnika koji pristupa na systemicon.eu web-stranicu. Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na systemicon.eu web-stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje usluga ili proizvoda, ispunjavanje prijavnih formulara, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija i sl. Društvo će od Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija kao što su ime i prezime, tvrtka, adresa, e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, rod, OIB i to su podaci koji se prikupljaju i obrađuju.

Svi osobni podaci obrađeni na web-stranici systemicon.eu automatski se brišu 6 (šest) mjeseci nakon što Korisnik prestane biti registrirani Klijent/Sudionik/Kupac web-stranice systemicon.eu.

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i Društva odvija sigurnim protokolom.

Uključivanje u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje jer bez tih podataka aktivnost ne može biti tehnički provediva.

Osobne podatke Društvo će koristiti za slanje administrativnih poruka i newslettera te analizu podataka. Društvo neće nikad ni pod kojim uvjetima dijeliti osobne podatke korisnika s drugim stranama, osim u slučajevima i situacijama kada pozitivni propisi to zahtijevaju i to: za isporuku e-mail newslettera – pružateljima usluga distribucije e-maila te za isporuku zemaljskih pošiljki – pružateljima usluga distribucije robe.

Elektronička potvrda o prihvatu Općih uvjeta korištenja i poslovanja, odnosno ove Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva da je Korisnik dao privolu za prikupljanje, obradu i podjelu osobnih podataka Korisnika.

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Društvu. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-maila na systemicon@systemicon.eu. U tom e-mailu, Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti.

Kao preduvjet kupnje proizvoda i usluga na web-stranici systemicon.eu, Društvo traži privolu Korisnika za slanje administrativnih poruka inewslettera. U slučaju da Korisnik ne želi primati newsletter, u bilo kojem trenutku može odabrati opciju otkazivanja primanja newslettera odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Kao uvjet plaćanja naknada i kotizacija te kupnje proizvoda na web-stranici systemicon.eu, Društvo traži privolu Korisnika da dozvoljava aktivaciju procesa u kojem će njegovi osobni podaci (adresa, broj kartice), prilikom plaćanja debitnim ili kreditnim karticama, biti pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10 – pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom – najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Društvo ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima. Podaci pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen.

Društvo obavještava kupca vezano uz gornju privolu da Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CCV) s debitne/kreditne kartice Korisnika. CCV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Korisnik i dalje unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Društvo stoga upozorava Korisnika da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zloupotrebljeni.

Zaštitu podataka Društvo uzima s najvećom ozbiljnošću i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Društvo provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može u potpunosti jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s web-stranice systemicon.eu te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Društvo zadržava pravo da uslijed tehničkih poteškoća ne budu odaslani newsletteri, administrativne obavijesti, obavijest o prijavi na newsletter i ostale poruke. Slijedom navedenog, ako primite prethodno spomenutu obavijest ili newsletter bez da ste ostavili svoje osobne podatke na systemicon.eu web-stranici, imate mogućnost odjaviti se s web-stranice systemicon.eu ili se odjaviti s liste korisnika koji primaju newsletter. Imate mogućnost taj slučaj i prijaviti na systemicon@systemicon.eu radi efikasnije provedbe vaših zahtjeva i potrebnog drugačijeg postupanja.

Opći uvjeti poslovanja trgovačkog društva Sistemske konstelacije d.o.o.

Opće odredbe

Članak 1.1.

Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: OUP) društva Sistemske konstelacije d.o.o., OIB 32897716359, HR 10000 Zagreb, Južna obala IX. 14 (u daljnjem tekstu: Društvo) uređuje se način na koji će Društvo pružati usluge te prodavati proizvode pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: Klijent ili Klijenti /Sudionik ili Sudionici/Kupac ili Kupci) iz područja svoje djelatnosti.

Članak 1.2.

Ovi OUP-i služe samostalno te kao dodatak u slučaju sklapanja posebnih ugovora između Društva i Klijenta/Sudionika/Kupca te se smatraju njihovim dijelom.

Klijent/Sudionik/Kupac je suglasan da Društvo u bilo koje doba može izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja i druge dokumente Društva u skladu sa zakonskim propisima i poslovnom politikom Društva te da je bilo kakva daljnja izmjena ili dopuna ovih Općih uvjeta poslovanja i drugih navedenih dokumenata Društva obvezujuća za sve ugovorne odnose nastale od trenutka stupanja na snagu istih. Bilo kakva izmjena ili dopuna ovih Općih uvjeta poslovanja i drugih navedenih dokumenata bit će sastavljena na trajnom mediju, izložena na vidljivom i Klijentu/Sudioniku/Kupcu dostupnom mjestu na web-stranici Društva.

Ovi OUP-i dostupni su na web-stranici Društva systemicon.eu. Sve izmjene, eventualne izmjene i dopune OUP-a bit će objavljene na isti način.

U slučaju da se prihvaćena ponuda ili sklopljeni ugovor razlikuje od odredbi OUP-a, na odnos s pojedinim Klijentom/Sudionikom/Kupcem primjenjivat će se odredbe prihvaćene ponude, odnosno sklopljenog ugovora.

Djelatnost

Članak 2.1.

Konsteliranje podrazumijeva postavljanje u odnos dionika i/ili elemenata promatranog konteksta Klijenta te procesni rad u svrhu transformacije odnosa korištenjem društvene tehnologije sistemskih konstelacija i pripadajućih alata.

Sistemske konstelacije su napredna društvena tehnologija koja omogućuje pristup odnosnom neosviještenom znanju. Njegovom integracijom u svijest ažuriraju se postojeće i kreiraju nove individualne i kolektivne mentalno-emocionalno-fizičke mape, zaslužne za kvalitetnije stanje, doživljaj i kreiranje stvarnosti.

Transformacija odnosa podrazumijeva ažuriranje postojećih i kreiranje novih mentalno-emocionalno-fizičkih mapa, što podrazumijeva kvalitativnu promjenu odnosa te posljedičnu promjenu povezanog postojećeg i anticipiranog fizičkog realiteta u promatranom sistemu Klijenta i samom Klijentu. Transformacija odnosa u kompleksnim sistemima Klijenta odnosi se na razrješenje odnosnih situacija iz prošlog i sadašnjeg te njihovo anticipiranje iz budućeg vremena kroz usvajanje neosviještenog odnosnog znanja.

Proces konsteliranja u potpunosti je prilagođen svakome, bez obzira na segment, promatranu situaciju i kontekst.

Usluge

Članak 3.1.

Društvo u okviru svoje djelatnosti pruža Klijentima/Sudionicima sljedeće usluge konstelacijskog Savjetovanja i Edukacije te Kupcima prodaje proizvoda – konstelacijskih alata – Ikona.

Savjetovanje

Članak 4.1.

Savjetovanje je pružanje usluga konsteliranja sa svrhom transformacije odnosa u kompleksnim realnim i apstraktnim ljudskim sistema u pripadajućem menadžment, organizacijskom, branding, društvenom, obiteljskom i osobnom kontekstu Klijenta. Konsteliranje se odvija korištenjem društvene tehnologije sistemskih konstelacija putem timskih, grupnih i individualnih zatvorenih radionica, čiji su sastavi dio odluka Klijenta o ulasku u proces savjetovanja te početna, pripremna, postavljačka, dijaloška i refleksijska sesija.

U ovisnosti o vrsti i promatranoj situaciji Klijenta, konsteliranje je dostupno kroz osnovne segmente rada Društva i to: Menadžment konstelacije, Organizacijske konstelacije, Branding konstelacije, Političke konstelacije, Obiteljske konstelacije i Coaching konstelacije.

Osnovni segmenti savjetovanja koje provodi Društvo pobliže se odnose na:

Društvo je u potpunosti odgovorno za cjelokupan proces konsteliranja koji ima za cilj uvid Klijenta u cjelovitost promatranog sistema Klijenta stjecanjem neosviještenog odnosnog znanja.

Društvo ne odgovara za proces konsteliranja uslijed nejasnog, nedovoljno određenog, neiskrenog i ne u dobroj vjeri danog naloga Klijenta za rad te više sile, nemira, rata, prirodnih događaja ili drugih okolnosti sličnog učinka.

Društvo nije odgovorno za rezultate, akcije, stanja, stavove, dobit, propuštenu dobit, akcije prema trećima i sl. koje proizlaze iz Klijentovih odluka, akcija, činidbi, propuštenih činidbi i sl. što podrazumijeva da je za sve navedeno u potpunosti odgovoran sam Klijent.

Društvo pruža Klijentu usluge samo u opsegu određenim OUP-om, posebnim ugovorom i/ili informacijama pruženim na web-stranici.

Proces konstelairanja, prilagođen vrsti i promatranoj situaciji Klijenta, čine njegovi dijelovi:

Društvo zadržava pravo odbiti pružanje usluge savjetovanja Klijentu bez dodatnog obrazloženja. U takvom slučaju Klijent će biti odmah obaviješten i pripada mu pravo na povrat do tada uplaćenih sredstava.

Investicija u savjetovanje obuhvaća slijedom po segmentima:

Troškove prijevoza, smještaja, prehrane te sve ostale troškove vezanih usluga snosi Klijent.

Ponuda i sklapanje ugovora

Članak 4.2.

Ponudu za pružanje usluga u segmentu Menadžment konstelacije/Organizacijske konstelacije/Branding konstelacije/Političke konstelacije Društvo izrađuje temeljem podataka sadržanih u upitu Klijenta.

Ponuda vrijedi 8 (osam) radnih dana od dana kada je dostavljena Klijentu elektroničkom poštom pa istekom tog roka postaje neobvezujuća za Društvo.

Klijent će izvijestiti Društvo o prihvatu ponude e-mailom, čime će se ugovor smatrati sklopljenim. Tekst ugovora s elementima sadržanim u prihvaćenoj ponudi, izradit će u pisanom obliku i dostaviti Klijentu na potpis.

Načela odgovornosti

Članak 4.3.

Društvo će u pružanju svojih usluga postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

U sljedećim segmentima primjenjuju se sljedeći uvjeti otkaza termina:

U slučaju da nakon savjetovanja i održane radionice Klijent nije zadovoljan uslugom, Društvo vraća 100% uplaćenog iznosa naknade Klijentu. Reklamaciju i zahtjev za povratom Klijent (zakonski zastupnik pravne osobe, fizička punoljetna osoba; roditelj ili staratelj fizičke maloljetne osobe) podnosi u pisanoj formi Društvu na službenu e-mail adresusystemicon@systeicon.eu u roku od 2 (dva) kalendarska dana od savjetovanja, odnosno održane radionice.

Obveze Klijenta

Članak 4.4.

Klijentom se podrazumijeva: pravna osoba koju predstavlja jedan ili više zakonskih zastupnika; fizička punoljetna osoba; fizička maloljetna osoba u pratnji roditelja/staratelja.

Klijent će pravovremeno dati sve informacije potrebne za proces konsteliranja koje zatraži Društvo.

Društvo ima pravo pretpostaviti da su sve primljene informacije istinite, točne i potpune.

Naknada

Članak 4.5.

Klijent je dužan podmiriti usluge savjetovanja isplatom punog predujma naknade na poslovni račun Društva prema primljenoj ponudi (za segmente: Menadžment konstelacije/Organizacijske konstelacije/Branding konstelacije/Političke konstelacije) ili kartičnim plaćanjem na web-trgovini Društva (za segmente: Obiteljske konstelacije/Coaching konstelacije), a sve spomenuto do najkasnije 3 (tri) kalendarska dana prije održavanja radionice.

U slučaju zakašnjenja podmirenja obveza plaćanja novčanih naknada Klijenta za savjetovanje, Društvo je ovlašteno ne pružiti uslugu savjetovanja Klijentu.

Za sve segmente, Društvo će u roku 8 (osam) radnih dana od termina izvođenja radionice, Klijentu dostaviti račun. Ako obračun prelazi iz jedne obračunske jedinice (mjesec) u drugu, Društvo će Klijentu (pravnoj osobi) prvo izdati račun za predujam, a potom konačni račun.

U iznos naknade uračunati su materijalni i nematerijalni troškovi Društva, osim troškova prijevoza, prehrane i smještaja na službenom putu poduzetom u cilju izvršenja obveza iz Ugovora. Društvo je obvezno prethodno pribaviti suglasnost Klijenta za sva službena putovanja potrebna za izvršenje obveza iz Ugovora. Društvo će uz račun dostaviti dokaze o nastanku troška, a Klijent će ih podmiriti u roku od 8 (osam) radnih dana po primitku računa.

Sve ostale troškove Klijent će podmirivati izravno pružatelju usluge, osim ako se strane pisanim putem ne dogovore drugačije.

U slučaju zakašnjenja podmirenja obveza plaćanja troškova službenih putovanja, Društvo je ovlašteno obračunati zakonsku zateznu kamatu Klijentu.

U slučaju odobrenja i obračuna popusta za usluge savjetovanja koje su predmetom pojedinog ugovora s Klijentom, takav se popust odobrava jednokratno i ne odnosi se na daljnje usluge koje Društvo pruža tom Klijentu niti na usluge koje se pružaju drugim Klijentima.

Način i rokovi izvršenja obveza

Članak 4.6.

Društvo će pružati usluge Klijentu u trajanju određenom OUP-om, Ugovorom te terminima na web-stranici.

U slučaju da je do prekida u pružanju usluga došlo zbog opravdanih razloga na strani Društva, Klijent nije ovlašten raskinuti Ugovor niti tražiti smanjenje naknade, već će mu Društvo omogućiti ispunjenje nerealiziranog dijela usluge u prvom slobodnom terminu kojeg strane međusobno usklade.

Društvo ne odgovara za prekid u pružanju usluga do kojega dođe iz razloga koji padaju na Klijenta, ili iz drugih razloga na koje Društvo ne može utjecati, u kojem slučaju Društvo nema obvezu ispunjenja nerealiziranog dijela usluge niti povrata bilo kojeg dijela naknade.

Društvo je ovlašteno izvršiti djelomičnu isporuku usluga i drugih činidbi.

Raskid ugovora

Članak 4.7.

U slučaju da Klijent onemogućuje Društvu ispunjavanje njegovih ugovornih obveza neadekvatnim davanjem informacija potrebnih za pružanje ugovorenih usluga, Društvo je ovlašteno raskinuti Ugovor, te o tome odmah obavijestiti Klijenta, u kojem slučaju Društvo nema obvezu ispunjenja usluge niti povrata bilo kojeg dijela naknade.

Povjerljivost

Članak 4.8.

Društvo i Klijent dužni su čuvati tajnost svih informacija vezanih za sklopljeni ugovor te sve informacije koje su saznali o drugoj strani, osim kada je otkrivanje takvih informacija određeno zakonom. Obveza čuvanja tajnosti nema vremenskog ograničenja, a na snazi je od strane Društva od prvog kontakta s Klijentom, bez obzira je li ugovor sklopljen ili nije.

U slučaju da Društvo ili Klijent odlukama nadležnih tijela budu obvezani otkriti povjerljive informacije, svaka će strana (ako joj to zakon dozvoljava) prije otkrivanja povjerljive informacije pisanim putem o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu. U svakom takvom slučaju, povjerljive informacije će se otkriti samo u mjeri u kojoj to zahtijeva nadležno tijelo. Informacija koja je već javno dostupna u trenutku kada nadležno tijelo postavi odgovarajući zahtjev, ili postanu javno dostupne nakon toga iz razloga koji se ne odnose na Društvo ili Klijenta, neće se smatrati povjerljivim u smislu ove odredbe.

Intelektualno vlasništvo

Članak 4.9.

Sav sadržaj koji nastane tijekom konstelacijskog procesa u okviru pružanja usluga savjetovanja, vlasništvo je Klijenta. Klijentu je dozvoljeno njegovo korištenje ili ustupanje trećim osobama.

Izmjene i prijenos Ugovora

Članak 4.10.

Izmjene i dopune ugovora sklopljenog s Klijentom pravovaljane su samo ako su učinjene u pisanom obliku i uredno potpisane od strane ovlaštenih osoba.

Ugovor sklopljen s Klijentom, kao ni pojedina prava i obveze iz tog ugovora, Društvo i Klijent ne mogu prenijeti ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim osobama bez prethodnog pisanog pristanka druge ugovorne strane.

Edukacija

Članak 5.1.

Edukacija je pružanje usluga prezentiranja i prenošenja različitih stupnjeva konstelacijskog znanja u menadžment, organizacijskom, branding, društvenom, obiteljskom i osobnom kontekstu Sudionika. Prezentiranje i prenošenje konstelacijskog znanja odvija se uslijed transparentnog prikaza sadržaja i procesa konsteliranja putem edukacijskih otvorenih grupnih radionica s teoretskim, vježbovnim i praktičnim sesijama.

U ovisnosti o vrsti i promatranom kontekstu prezentiranje i prenošenje konstelacijskog znanja, dostupno je u osnovnim segmentima rada Društva i to: Menadžment konstelacije, Organizacijske konstelacije, Branding konstelacije, Političke konstelacije, Obiteljske konstelacije i Coaching konstelacije.

Osnovni segmenti edukacije koje provodi Društvo pobliže se odnose na:

Društvo je u potpunosti odgovorno za cjelokupan proces prezentiranja i prenošenje konstelacijskog znanja koji ima za cilj svladavanje materije od strane Sudionika u odnosu na različite stupnjeve edukacije.

Društvo nije odgovorno za rezultate, akcije, stanja, stavove, dobit, propuštenu dobit, akcije prema trećima i sl. koje proizlaze iz Sudionikove upotrebe usvojenog znanja, a temeljem odluka, akcija, činidbi, propuštenih činidbi i sl. što podrazumijeva da je za sve navedeno u potpunosti odgovoran Sudionik.

Proces prezentiranja i prenošenje konstelacijskog znanja, prilagođen vrsti i promatranoj situaciji Sudionika, čine njegovi dijelovi:

Društvo zadržava pravo odbiti pružanje usluge edukacije Sudioniku bez dodatnog obrazloženja. U takvom slučaju Sudionik će biti odmah obaviješten te mu pripada pravo na povrat uplaćenih sredstava.

Investicija u edukaciju obuhvaća slijedom po segmentima:

Troškove prijevoza, smještaja, prehrane te sve ostale troškove vezanih usluga snosi Sudionik.

Ponuda i sklapanje ugovora

Članak 5.2.

Raspored objavljenih termina za edukacijske otvorene radionice u segmentu Menadžment konstelacije/Organizacijske konstelacije/Branding konstelacije/Političke konstelacije/Obiteljske konstelacije/Coaching konstelacije na web-stranici Društva systemicon.eu predstavlja ponudu za Klijenta.

Ponuda vrijedi do popunjavanja slobodnih mjesta ili do isteka objavljenih termina te njihovim istekom postaje neobvezujuća za Društvo. Društvo može otvoriti listu čekanja za postojeći ili objaviti dodatni termin održavanja edukacijskih otvorenih radionica.

Sudionik će izvijestiti Društvo o prihvatu ponude uplatom kotizacije za edukacijsku otvorenu radionicu, čime će se ugovor (prihvat OUP) smatrati sklopljenim.

Načela odgovornosti

Članak 5.3.

Društvo će u pružanju svojih usluga postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

U sljedećim segmentima primjenjuju se sljedeći uvjeti otkaza termina:

IDI NA: