O nama

Brand

Systemicon pomaže zajednicama i pojedincima transformirati odnose. Predstavlja element sistema. Ponekad predstavlja i cjeloviti sistem, ovisno o razini kompleksnosti i kontekstu promatranja. Dio je prostornog prikaza konstelacije odnosa. Čini prisutnima sve njene dionike i elemente. Donosi slobodan tijek sile u polje. Komunicira trans-verbalnim jezikom. Koristi dijalog. Vjeruje u cjelovitost, poredak i razmjenu. Kreira uvid u cjelinu i njezinu dinamiku. Utjelovljuje različite perspektive sistema kroz predstavničku percepciju. Koristi memove. Omogućuje pristup neosviještenom odnosnom znanju. Uspostavlja rezonancu. Svodi prošlost i budućnost na sadašnji trenutak. Pozitivno i podržavajuće utječe na spoznaju, bivanje i djelovanje. Ažurira postojeće i ko-kreira nove mentalno-emocionalno-fizičke mape. Mijenja navike u morfičkom polju. Donosi razrješenje problematičnih i izazovnih situacija. Otkriva održive strategije snalaženja kod anticipiranja potencijalnih prilika. Razumije kontekst. Pojednostavlja kompleksnost. Stvara drugačiji realitet.
Systemicon je svatko od nas.

Tvrtka

Uz brand systemicon stoje Sistemske konstelacije d.o.o., neovisna tvrtka za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem osnovana 2014. Naša svrha je pružiti zajednicama i pojedincima cjelovitu podršku u upravljanju transformacijom odnosa. To činimo kroz stjecanje i integraciju neosviještenog odnosnog znanja, što nam omogućuje napredna društvena tehnologija razvijena u posljednjih četvrt stoljeća – sistemske konstelacije. Provodimo savjetovanje kroz zatvorene timske, skupne i individualne radionice/sesije te edukaciju kroz otvorene grupne radionice u liderskom, menadžment, organizacijskom, branding, društveno-političkom i privatnom kontekstu. Naši klijenti su organizacije, menadžment, projektni i branding timovi, poslovni i društveno-politički lideri, radne skupine i stručnjaci te obitelji, partneri i pojedinci. Kreiramo konstelacijske alate – Ikone pomoću kojih pružamo podršku klijentima, kolegama u njihovom radu s klijentima te praktičarima zainteresiranima za istraživanje odnosa u sistemima. Ostvarujemo uspješnu suradnju te partnerstva s institucijama i pojedincima s kojima dijelimo iste vrijednosti. Vrhunski smo profesionalci i služimo kao facilitatori, coachevi i savjetnici u procesu transformacije odnosa. U radu poštujemo i slijedimo najviše profesionalne principe poziva te etičke i moralne standarde.

Osnivač

Rođen 1978. u Zagrebu. Diplomirao uz rad na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i apsolvirao poslijediplomski studij „Organizacija i menadžment“. Dodatno se educirao te usavršavao u zemlji i inozemstvu. Posjeduje dvadesetogodišnje iskustvo u poslovnom, financijskom i nevladinom sektoru. U polju sistemskog konstelacijskog rada prisutan je od 2004. Educirao se kod začetnika i prve generacije konstelatora kojoj pripadaju Bert Hellinger, Gunthard Weber, Jan Jacob Stam, Michael Blumenstein i Matthias Varga von Kibéd. Sistemskim konstelacijskim radom profesionalno se samostalno bavi od 2009., a od 2011. do 2014. u sklopu udruge Sikon mreža, čiji je suosnivač s Vedranom Kraljetom. Tvrtku Sistemske konstelacije d.o.o. osniva 2014. gdje nastavlja s radom do danas. Uz standardnu primjenu sistemskog konstelacijskog rada u osobnom, obiteljskom i društvenom kontekstu, pionir je njegove primjene u području coachinga te razvoja liderstva, menadžmenta, organizacije i brandinga u Hrvatskoj i regiji.

Danijel Ritz, konstelator.

Mobitel/Whatsapp: +385 98 432 435

E-mail adresa: danijel.ritz@systemicon.eu

Skype: danijelritz

LinkedIn: www.linkedin.com/in/danijelritz

Zašto

Vjerujemo da su odnosi jedan od temelja ljudskog postojanja te da je njihova transformacija ključan izazov koji stoji pred čovječanstvom na mikro, mezo i makro razini. Prije svega mislimo na odnose sa sobom, u obitelji, timu, organizaciji, ekosustavu te u užem i širem društvenom i političkom kontekstu. Također, tu su i odnosi kategorija, dijelova te apstraktnih elemenata koji oživljavaju u ljudskoj individualnoj i kolektivnoj osobnosti, stavovima, planovima, strategijama, kulturama i politikama. Upravo odnosi određuju pozitivnu i negativnu spiralu realiteta kojem pripadamo i kojeg kreiramo. Proces njihove vizualizacije, utjelovljenja i spoznaje radikalno mijenja te unapređuje spomenutu individualnu i kolektivnu ljudsku svijest. Stavljajući na raspolaganje sistemske konstelacije – naprednu društvenu tehnologiju za transformaciju odnosa, pomažemo zajednicama i pojedincima učiniti svijet sretnijim i pametnijim mjestom za život.

Kako

Transformacija odnosa je u našem fokusu, potpuno. I čovjeka i zajednicu promatramo kao sistem, odnosno kompleksnu cjelinu u privatnom, poslovnom i društvenom kontekstu. Na individualnom i kolektivnom nivou pomažemo razriješiti kompleksne probleme prošlosti i izazove sadašnjosti te anticipirati potencijalne prilike budućnosti uz pomoć sistemskih konstelacija. U sistemskom konstelacijskom radu, integracijom neosviještenog odnosnog znanja u svijest, ažuriraju se postojeće i kreiraju nove individualne i kolektivne mentalno-emocionalno-fizičke (MEF) mape, zaslužne za doživljaj i kreiranje stvarnosti. Objedinjujemo i koristimo sve aktualne metode sistemskih konstelacija u pojedinačnom i grupnom okruženju. To su: menadžment konstelacije, organizacijske konstelacije, branding konstelacije, političke konstelacije, obiteljske konstelacije i coaching konstelacije. Kroz prisutne metode prakticiramo individualni, timski i grupni rad direktno te s ljudskim i apstraktnim predstavnicima – Ikonama.

Na koji način

Odnose promatramo kroz prizmu razvoja vodstva, menadžmenta, organizacije i brandinga te društvenog, obiteljskog i osobnog razvoja. Sukladno situacijama, prilagođavamo sistemski konstelacijski rad i vlastite pripadajuće alate – Ikone konkretnim potrebama u savjetovanju i edukaciji. Savjetovanje sistemskim konstelacijskim radom u potpunosti je prilagođeno klijentu i njegovoj situaciji koju želi razriješiti, predvidjeti ili istražiti. Skupovi prilagođenih sesija formatirani su u zatvorene in-house radionice posvećene kolektivnom ili individualnom klijentu u promatranom kontekstu rada. Edukacija u području sistemskog konstelacijskog rada u potpunosti je prilagođena polaznicima te njihovom konkretnom kontekstu i željenom stupnju usvajanja znanja kroz teoretske, vježbovne i praktične sesije. Iz kontinuirane prakse i prilagodbe nastale su Ikone – konstelacijski alati koje koristimo u radu s klijentima. Pomoću njih također našim kolegama olakšavamo i unaprjeđujemo rad s njihovim klijentima, a svima ostalima činimo dostupnim istraživanje odnosa u sistemima.

Kontakt

Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte s povjerenjem.

Danijel Ritz, konstelator

Mobitel/Whatsapp: +385 98 432 435

E-mail adresa: danijel.ritz@systemicon.eu

Skype: danijelritz

LinkedIn: www.linkedin.com/in/danijelritz

IDI NA: