Menadžment konstelacije

Ostvarenje strateških potencijala za napredno poslovanje

UGOVORI SASTANAK
Menadžment konstelacijama razrješavate izazove i anticipirate prilike u upravljačkom kontekstu. Pomažu vam u procesu strateških aktivnosti vašeg menadžmenta.

Koristi

Kako biste doživjeli autentično iskustvo svih ključnih elemenata vlastite organizacije i njihovih međuodnosa te povećali održivost i uspješnost poslovanja, menadžment konstelacije vam omogućuju:

Kreirati zajedničku viziju
Razumjeti uzročno-posljedičnu vezu odluka
Osnažiti suradnju menadžment tima
Osvijestiti postojeće i razviti nove obrasce ponašanja
Potaknuti nove ideje
Integrirati uvide u sigurnom okruženju
Pojednostaviti kompleksnost poslovnog ekosustava
Razviti kolaborativno učenje o vlastitom upravljanju

Područja primjene

Kompleksno poslovno okruženje donosi brojne upravljačke izazove čije razrješenje i anticipacija određuju uspješnost poduzeća ili projekta. Menadžment konstelacije pomažu vašem timu i vama da zajednički doprete do neosviještenog odnosnog znanja u svojem poslovanju kako biste, obogaćeni novim spoznajama, uspješno realizirali strateške ciljeve.

Strategija

Provjerite kako se međusobno odnose elementi strategije te što je potrebno prilagoditi kako bi bila uspješna.

Razvoj, inovacije i prototipiranje

Osvijestite inovacijski i razvojni potencijal svojeg poduzeća ili projekta. Testirajte utjecaj prototipova. Prepoznajte i uključite dosad neprepoznate opcije.

Projektni menadžment

Testirajte koje sile upravljaju ponašanjem projektnog tima. Provjerite što predstavlja ograničavajući faktor u projektu te razloge odstupanja od polaznih točki.

Upravljanje promjenama

Saznajte koje sile utječu na proces promjena. Spoznajte na koju fazu procesa je usmjerena pažnja i što predstavlja odgovarajuću akciju. Prepoznajte na koji vas način vrijednosni sustav ograničava u ponašanju.

Donošenje odluka

Eksperimentirajte u sigurnom okruženju. Spoznajte kako riješiti dilemu odabira između alternativa. Provjerite koje faze procesa odlučivanja zahtijevaju punu pozornost.

Rješavanje problema

Provjerite na koji način iskoristiti i razviti svoje resurse. Saznajte koje korake morate poduzeti kako biste jednostavnije, brže i odgovornije došli do cilja. Prepoznajte kako pitanjem kojeg postavljate utječete na svoje ponašanje.

Upravljanje obiteljskim biznisom

Saznajte kakve su dinamika, vrijednosti i odnosi između tri međusobno ovisna sistema obiteljskog biznisa: obitelji, poduzeća i vlasništva. Razriješite privatne i poslovne izazove.

Upravljanje procesom konzaltinga/savjetovanja/coachinga

Spoznajte mentalno-emocionalno-fizičku mapu klijenta. Testirajte što predstavlja odgovarajuću intervenciju. Provjerite koja je za vas dobra pozicija u promatranom kontekstu klijenta, za isporuku i prihvat učinkovitog rješenja.

Proces

Menadžment konstelacije omogućuju transformaciju odnosa elemenata organizacije, a samim time i cjelovitu transformaciju poslovanja. Dubokim uvidom u cjelovitost poslovnog sistema te ažuriranjem vaših postojećih i kreiranjem novih mentalno-emocionalno-fizičkih mapa, dolazite u situaciju razriješiti poteškoće i anticipirati prilike u poslovnom kontekstu.

Odluka

Proces započinje u vama – lideru i vašem menadžment timu prepoznavanjem izazovnih i razvojnih poslovnih područja koja zahtijevaju punu pažnju. Tada se javlja potreban naboj koji predstavlja pokretačku silu za sljedeće korake koji vas vuku u proces integriranja do sada neosviještenog znanja. Ključno je da odluka dolazi od dionika koji imaju vlasništvo nad situacijom, mandat za donošenje odluka i provođenje akcija. To je ujedno i preduvjet za uspješan rad i transfer stečenih uvida u realnu poslovnu sredinu.Početna sesija

Započinjemo pojašnjenjem detalja oko procesa suradnje i očekivanog ishoda. Opisujete svoje stanje, situaciju na kojoj namjeravate raditi te poslovno područje kojem ona pripada. Potom definiramo ključno pitanje.

Pripremna sesija

U pripremi zajednički određujemo strukturu konstelacije koja prati promatrano poslovno područje. Definiramo parametre za uspješno razrješenje i zajedničko kreiranje vaše nove situacije. Također, odabiremo elemente koje postavljate u konstelaciju.Postavljačka sesija

Kako biste došli do uvida koji razrješavaju i anticipiraju međuodnose u sistemu, koristimo prostorni prikaz predstavnika elemenata organizacije te povratne informacije iz njihove konstelacije. Također, otkrivamo na koji način ti međuodnosi utječu na elemente, ali i na sistem u cijelosti. Stečeno mentalno-emocionalno-fizičko iskustvo iz procesa mijenja pripadajuće mape i transformira vašu spoznaju, bivanje i djelovanje te stanje poslovanja. S obzirom na to da se radi o međuodnosima apstraktnih elemenata iz vašeg poslovanja, predstavnici u konstelaciji ste vi osobno, članovi menadžment tima.

Dijaloška sesija

Dijaloška komunikacija članova menadžment tima ključna je za slobodno dijeljenje iskustava i utisaka utjelovljenih tijekom rada. Služi za interpretaciju, objedinjavanje i prenošenje stečenih uvida u svakodnevni poslovni kontekst kroz konkretne odluke i akcije.


Refleksijska sesija

Povratnim informacijama osiguravamo uparivanje potreba i ostvarenih ciljeva te usmjeravamo pažnju na stvarne promjene koje slijede nakon rada. Razmjenjujemo ih u dogovorenom vremenu, kako biste prepoznali konkretne razlike u realnom poslovnom kontekstu.

Format

Skup jedinstvenih sesija sklopljen je u zatvorenu radionicu menadžment konstelacija. Posvećen je timskom razrješenju i anticipiranju isključivo vaših kompleksnih upravljačkih te strateških situacija u vrlo kratkom vremenu.

ZATVORENA RADIONICA
MENADŽMENT KONSTELACIJA

Namjena: Za upravljački tim organizacije/projekta

Trajanje: 1 dan

DOGOVORITE INFORMATIVNI SASTANAK
IDI NA: