Kao plod dugogodišnje konstelacijske prakse u poslovnom, društvenom i privatnom segmentu rada nastali su jedinstveni konstelacijski alati – ikone. Dostupne su vam kao profesionalcima za rad s klijentima i edukaciju te kao praktičarima za samostalno istraživanje odnosa.

STOLNE IKONE – U BOJI

NAMJENA: Za konsteliranje elemenata na ploči.
OPIS: Višebojni set od 64 ikone; po 2 u 4 veličine, u 8 boja, u 2 kutije; 1 rotirajuća bijela/crna ploča; tanki crni flomaster – tekuća kreda, trag izbrisiv mokrom krpom.
MATERIJAL: Pleksiglas
CIJENA: XXX HRK/XXX EUR/XXX USD

STOLNE IKONE – CRNE

NAMJENA: Za konsteliranje elemenata na ploči.
OPIS: Jednobojni set od 32 ikone; po 8 u 4 veličine, u 2 kutije; 1 rotirajuća bijela/crna ploča; tanki crni flomaster – tekuća kreda, trag izbrisiv mokrom krpom.
MATERIJAL: Pleksiglas
CIJENA: XXX HRK/XXX EUR/XXX USD

PODNE IKONE

NAMJENA: Za konsteliranje elemenata na podu.
OPIS: Dvobojni set od 15 crnih i 1 crvene ikone; debeli crni flomaster – tekuća kreda, trag izbrisiv mokrom krpom.
MATERIJAL: Pleksiglas
CIJENA: XXX HRK/XXX EUR/XXX USD

OKO-VRATNE IKONE

NAMJENA: Za ikoniziranje ljudskih predstavnika.
OPIS: Jednobojni set od 16 crnih ikona; debeli crni flomaster – tekuća kreda, trag izbrisiv mokrom krpom.
MATERIJAL: Pleksiglas
CIJENA: XXX HRK/XXX EUR/XXX USD

VIDEO-POZIVNE IKONE

NAMJENA: Za konsteliranje elemenata putem video-poziva.
OPIS: Dvobojni set od 14 crnih i 1 crvene ikone na A4 papiru.
MATERIJAL: Papir
CIJENA: Besplatno
IDI NA: