Edukacija

Istraživanje i usavršavanje postojećih tehnika sistemskih konstelacija u poslovnom, društvenom i privatnom segmentu rada organizirano je kroz edukacijska događanja. Spoj teoretskih, vježbovnih i praktičnih sesija pruža vam cjelovit i visoko prilagođen pristup materiji uz snažne i duboke iskustvene uvide u svakom od pojedinih segmenata.

U nastavku je vremenski raspored otvorenih radionica s potrebnim detaljima, isplaniran za vašu slobodnu prijavu.

19.09.2018. - Transformacija odnosa u prodaji: Otvorena grupna radionica

OPIS: Otkrivanje vlastitih podržavajućih mentalno-emocionalno-tjelesnih stanja i uspješnih obrazaca ponašanja u odnosima s klijentima/kupcima i prospektima
NAMJENA: Za prodajne profesionalce i stručnjake čiji rad uključuje odnos s klijentima/kupcima i prospektima, u uslužnim i proizvodnim djelatnostima.
SVRHA: Rast prodaje kroz razumijevanje i unapređenje skladne univerzalne dinamike eksternih odnosa
CILJ: Razvoj vlastitog neosviještenog znanja o eksternim odnosima
  • Unaprijediti odnos s klijentima/kupcima i prospektima kroz razvoj vlastitih mentalno-emocionalno-tjelesnih stanja i ponašanja
  • Zadobiti duboki uvid u širi ekosustav i prisutnu dinamiku odnosa
  • Percipirati vlastita stanja i uzroke ponašajnih reakcija u procesu uspostavljanja i vođenja odnosa
  • Transformirati vlastita uvjerenja, stavove i odnose, temeljem osobnog doživljaja cjelovitog konteksta iz višestrukih perspektiva
  • Utjeloviti i uspostaviti idealan odnos s klijentima/kupcima i prospektima koji rezultira ispunjenjem zajedničkih ciljeva
NAČIN RADA: Otvorena grupna coaching radionica za identifikaciju i osnaživanje osobnih podržavajućih i uspjehu orijentiranih strategija te identifikaciju i transformaciju osobnih ograničavajućih stanja i obrazaca ponašanja, prisutnih u odnosu s klijentima/kupcima i prospektima. Grupni konstelacijski rad na konkretnim individualnim situacijama svakoga od prisutnih sudionika u kontekstu odnosa s klijentima/kupcima i prospektima
METODOLOGIJA: Skup grupnih sesija uz korištenje sistemskih i dijaloških razvojnih edukacijskih metodologija. Ex cathedra set 15% (teorijski dio), interaktivni set 70% (praktični dio), komunikacijski set 15% (dijaloški dio)
DAN: Srijeda, 19.09.2018.
VRIJEME: 9:00 – 17:00; dolazak u 8:45, pauza 13:00 – 14:00
MJESTO: Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50; dvorana Vjedi
POLOŽAJ: Dostupno pješice, biciklom, tramvajem, autom; javna garaža, parking 2. zona, trgovine, caffe barovi, zalogajnice, restorani, park
BROJ SUDIONIKA:
5 osoba
INVESTICIJA: 1.675 HRK/225 EUR + PDV/VAT
EKSTENZIJA: Vezano na ishod rada s radionice i stečene uvide, dostupna je mogućnost slijedne individualne 1-na-1 coaching radne sesije sa sudionicima kod kojih se pojavi potreba i osobna namjera, za transformaciju internih timskih i organizacijskih te osobnih nepodržavajućih stanja i obrazaca ponašanja, koji se zrcale i utječu na eksterne, klijentu/kupcu i prospektu orijentirane odnose u poslovnom kontekstu
CILJ EKSTENZIJE: Razvoj vlastitog neosviještenog znanja o internim odnosima
  • Unaprijediti timsku/organizacijsku suradnju kroz razvoj vlastitih mentalno-emocionalno-tjelesnih stanja i ponašanja
  • Zadobiti duboki uvid u organizacijski sustav i dinamiku njegovih odnosa
  • Percipirati kolektivna i individualna stanja te uzroke ponašajnih reakcija u procesu razvoja timske/organizacijske dinamike odnosa
  • Transformirati individualna uvjerenja, stavove i odnose, temeljene na osobnom doživljaju timskog/organizacijskog konteksta iz višestrukih perspektiva
  • Utjeloviti i uspostaviti idealan odnos s članovima tima/organizacije koji rezultira ispunjavanjem zajedničkih poslovnih ciljeva

10.10.2018. - Menadžment konstelacije: Otvorena grupna radionica

OPIS: Skup teoretskih, vježbovnih i praktičnih sesija u svrhu upoznavanja s osnovama i mogućnostima primjene menadžment konstelacija
NAMJENA: Lideri i stručnjaci za upravljanje organizacijskim i ljudskim kapitalom
DAN: Srijeda, 10.10.2018.
VRIJEME: 9:00 – 16:00; pauza 12:00 – 13:00; prijava od 8:45
MJESTO: Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50; dvorana Buky
POLOŽAJ: Dostupno pješice, biciklom, tramvajem, autom; javna garaža, parking 2. zona, trgovine, caffe barovi, zalogajnice, restorani, park
BROJ SUDIONIKA:
Najviše 20
INVESTICIJA: 1.675 HRK/225 EUR + PDV/VAT
SAŽETAK: Radionica započinje teoretskim dijelom o nastanku, svrsi i područjima primjene menadžment konstelacija kao društvene tehnologije za podršku poslovnom upravljanju. Slijede praktične vježbe iz prostorne reprezentacije odnosa elemenata i kategorija iz vlastite upravljačke sredine. Kulminacija je sudjelovanje u razrješenju/anticipiranju određene situacije klijenta – gosta. Cjelovitim edukacijskim procesom u izuzetno kratkom vremenu osigurana je najviša razina osobnog iskustva u razumijevanju teme i otkrivanju vlastitih koristi te primjeni u savjetovanju.

24.10.2018. - Organizacijske konstelacije: Otvorena grupna radionica

OPIS: Skup teoretskih, vježbovnih i praktičnih sesija u svrhu upoznavanja s osnovama i mogućnostima primjene organizacijskih konstelacija
NAMJENA: Lideri i stručnjaci za upravljanje ljudskim i organizacijskim kapitalom
DAN: Srijeda, 24.10.2018.
VRIJEME: 9:00 – 16:00; pauza 12:00 – 13:00; prijava od 8:45
MJESTO: Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50; dvorana Vjedi
POLOŽAJ: Dostupno pješice, biciklom, tramvajem, autom; javna garaža, parking 2. zona, trgovine, caffe barovi, zalogajnice, restorani, park
BROJ SUDIONIKA:
Najviše 20
INVESTICIJA: 1.675 HRK/225 EUR + PDV/VAT
SAŽETAK: Radionica započinje teoretskim dijelom o nastanku, svrsi i područjima primjene organizacijskih konstelacija kao društvene tehnologije za podršku organizacijskom zdravlju. Slijede praktične vježbe iz prostorne reprezentacije odnosa članova, elementa i kategorija iz vlastite organizacijske sredine. Kulminacija je sudjelovanje u pripremi i postavljanju organizacijske konstelacije te razrješenju/anticipiranju određene situacije klijenta – gosta. Cjelovitim edukacijskim procesom u izuzetno kratkom vremenu osigurana je najviša razina osobnog iskustva u razumijevanju teme i otkrivanju vlastitih koristi te primjeni u savjetovanju.

07.11.2018. - Branding konstelacije: Otvorena grupna radionica

OPIS: Skup teoretskih, vježbovnih i praktičnih sesija u svrhu upoznavanja s osnovama i mogućnostima primjene branding konstelacija
NAMJENA: Lideri i stručnjaci za upravljanje relacijskim kapitalom
DAN: Srijeda, 07.11.2018.
VRIJEME: 9:00 – 16:00; pauza 12:00 – 13:00; prijava od 8:45
MJESTO: Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50; dvorana Vjedi
POLOŽAJ: Dostupno pješice, biciklom, tramvajem, autom; javna garaža, parking 2. zona, trgovine, caffe barovi, zalogajnice, restorani, park
BROJ SUDIONIKA:
Najviše 20
INVESTICIJA: 1.675 HRK/225 EUR + PDV/VAT
SAŽETAK: Radionica započinje teoretskim dijelom o nastanku, svrsi i područjima primjene branding konstelacija kao društvene tehnologije za podršku odlučivanju i upravljanju odnosom s potrošačima. Slijede praktične vježbe iz prostorne reprezentacije odnosa elemenata i kategorija iz vlastite sredine odnosa s potrošačima. Kulminacija je sudjelovanje u razrješenju/anticipiranju određene situacije klijenta – gosta. Cjelovitim edukacijskim procesom u izuzetno kratkom vremenu osigurana je najviša razina osobnog iskustva u razumijevanju teme i otkrivanju vlastitih koristi te primjeni u savjetovanju.

21.11.2018. - Obiteljske konstelacije: Otvorena grupna radionica

OPIS: Skup teoretskih, vježbovnih i praktičnih sesija u svrhu upoznavanja s osnovama i mogućnostima primjene obiteljskih konstelacija
NAMJENA: Lideri i stručnjaci u pomažućim profesijama
DAN: Srijeda, 21.11.2018.
VRIJEME: 9:00 – 16:00; pauza 12:00 – 13:00; prijava od 8:45
MJESTO: Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50; dvorana Vjedi
POLOŽAJ: Dostupno pješice, biciklom, tramvajem, autom; javna garaža, parking 2. zona, trgovine, caffe barovi, zalogajnice, restorani, park
BROJ SUDIONIKA:
Najviše 20
INVESTICIJA: 1.675 HRK/225 EUR + PDV/VAT
SAŽETAK: Radionica započinje teoretskim dijelom o nastanku, svrsi i područjima primjene obiteljskih konstelacija kao društvene tehnologije za podršku mentalnom, emocionalnom i fizičkom zdravlju čovjeka. Slijede praktične vježbe iz prostorne reprezentacije odnosa članova, elementa i kategorija iz vlastite obiteljske sredine. Kulminacija je sudjelovanje u pripremi i postavljanju obiteljske konstelacije te razrješenju određene situacije klijenta – gosta. Cjelovitim edukacijskim procesom u izuzetno kratkom vremenu osigurana je najviša razina osobnog iskustva u razumijevanju teme i otkrivanju vlastitih koristi te primjeni u savjetovanju.

05.12.2018. - Političke konstelacije: Otvorena grupna radionica

OPIS: Skup teoretskih, vježbovnih i praktičnih sesija u svrhu upoznavanja s osnovama i mogućnostima primjene političkih konstelacija
NAMJENA: Lideri i stručnjaci u javnom, nevladinom i privatnom sektoru
DAN: Srijeda, 05.12.2018.
VRIJEME: 9:00 – 16:00; pauza 12:00 – 13:00; prijava od 8:45
MJESTO: Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50; dvorana Buky
POLOŽAJ: Dostupno pješice, biciklom, tramvajem, autom; javna garaža, parking 2. zona, trgovine, caffe barovi, zalogajnice, restorani, park
BROJ SUDIONIKA:
Najviše 20
INVESTICIJA: 1.675 HRK/225 EUR + PDV/VAT
SAŽETAK: Radionica započinje teoretskim dijelom o nastanku, svrsi i područjima primjene političkih konstelacija kao društvene tehnologije za podršku upravljanju i odlučivanju u javnom kontekstu. Slijede praktične vježbe iz prostorne reprezentacije odnosa elemenata i kategorija iz vlastite društveno-političke sredine. Kulminacija je sudjelovanje u razrješenju/anticipiranju određene situacije klijenta – gosta. Cjelovitim edukacijskim procesom u izuzetno kratkom vremenu osigurana je najviša razina osobnog iskustva u razumijevanju teme i otkrivanju vlastitih koristi te primjeni u savjetovanju.
IDI NA: