Coaching konstelacijama razrješavate izazove i anticipirate prilike u osobnom, obiteljskom, poslovnom i društveno-političkom kontekstu. Omogućuju vam istinsku spoznaju promatrane cjeline i održivo ponašanje.

Koristi

Kako biste doživjeli autentično iskustvo svih ključnih dionika i elemenata vlastitog osobnog, obiteljskog, poslovnog ili društveno-političkog sistema i njihovih međuodnosa te unaprijedili osobnu i kolektivnu svijest, coaching konstelacije vam omogućuju:

Postići sklad s cjelinom
Osvijestiti postojeće i razviti nove obrasce ponašanja
Ostvariti progres
Razriješiti traume i konflikte
Uspješno vladati sobom i voditi druge
Integrirati uvide u sigurnom okruženju
Pojednostaviti kompleksnost ekosustava
Razviti učenje o pripadajućoj sredini

Područja primjene

Svakodnevne promjene i potrebne prilagodbe upućuju na čovjekovu težnju za kontinuiranim nadrastanjem postojećih stanja, navika i rutina. Coaching konstelacije vam pomažu da doprete do neosviještenog odnosnog znanja svojeg sistema kako biste realizirali nove mogućnosti.

Osobni razvoj

Osvijestite cjelovitu sliku promatranog konteksta i prepoznajte ključna područja utjecaja na svoju osobnost. Spoznajte istinsko stanje presudno za sljedeće korake. Integrirajte nove spoznaje na emocionalnom, mentalnom i fizičkom nivou. Osnažite se te testirajte svoje odluke.

Obiteljski razvoj

Otkrijte i iscijelite uzroke obiteljskog i partnerskog nesklada. Osvijestite njihov utjecaj na ostale sfere društvenog života. Pronađite svoje mjesto u obitelji i u potpunosti prihvatite svoje resurse. Omogućite protok ljubavi i proširite obiteljsku svijest.

Poslovni razvoj

Ostvarite cjeloviti uvid u poslovni sistem i njegove međuodnose. Osvijestite i predvidite izvore blokada, zastoja i trauma. Anticipirajte odluke i nove prilike u promatranom okruženju. Razriješite izazove liderstva te povećajte uspješnost i brzinu promjena.

Društveno-politički razvoj

Osvijestite cjelinu, pripadajuće dionike i međuodnose promatranog konteksta. Razriješite trajne i novonastale konflikte te njihove uzroke. Prepoznajte i uskladite slijepe i kritične točke razvojnog procesa. Predvidite ključne uloge vodstva i utjecaj odluka na promatranu sredinu.

Proces

Coaching konstelacije omogućuju transformaciju odnosa, a samim time i cjelovitu osobnu, obiteljsku, poslovnu i društveno-političku transformaciju. Dubokim uvidom u cjelovitost promatranih sistema te ažuriranjem vaših postojećih i kreiranjem novih mentalno-emocionalno-fizičkih mapa, dolazite u situaciju razriješiti poteškoće i predvidjeti prilike u osobnom, obiteljskom, poslovnom i društveno-političkom kontekstu.

Odluka

Proces započinje u vama prepoznavanjem izazovnih i razvojnih područja koja zahtijevaju punu pažnju. Tada se javlja potreban naboj koji predstavlja pokretačku silu za sljedeće korake koji vas vuku u proces integriranja do sada neosviještenog znanja.Početna sesija

Započinjemo pojašnjenjem detalja oko procesa suradnje i očekivanog ishoda. Opisujete svoje stanje i situaciju na kojoj namjeravate raditi.

Pripremna sesija

Zajedno definiramo ključno pitanje i parametre za uspješno razrješenje i zajedničko kreiranje vaše nove situacije. Također, odabiremo elemente koje postavljate u konstelaciju.Postavljačka sesija

Kako biste došli do uvida koji razrješavaju i anticipiraju međuodnose u osobnom, obiteljskom, poslovnom ili društveno-političkom sistemu, koristimo prostorni prikaz predstavnika dionika i elemenata promatranog sistema te povratne informacije iz njihove konstelacije. Također, otkrivamo na koji način ti međuodnosi utječu na dionike i elemente, ali i na sistem u cijelosti. Stečeno mentalno-emocionalno-fizičko iskustvo iz procesa mijenja vaše pripadajuće mape i transformira vašu spoznaju, bivanje i djelovanje te stanje sistema.

Dijaloška sesija

Dijaloška komunikacija ključna je za slobodno dijeljenje iskustava i utisaka utjelovljenih tijekom rada. Služi za interpretaciju, objedinjavanje i prenošenje stečenih uvida u svakodnevni kontekst.


Refleksijska sesija

Povratnim informacijama osiguravamo uparivanje razvojnih potreba i ostvarenih ciljeva te usmjeravamo pažnju na stvarne promjene koje slijede nakon rada. Razmjenjujemo ih u dogovorenom vremenu kako biste prepoznali konkretne razlike u realnom kontekstu.

Formati

Skup jedinstvenih sesija sklopljen je u zatvorenu radionicu coaching konstelacija. Posvećen je individualnom razrješenju i anticipiranju isključivo vaših kompleksnih osobnih, obiteljskih, poslovnih i društveno-političkih situacija u vrlo kratkom vremenu, na licu mjesta ili putem video poziva.

OSOBNI KONTEKST

OPIS:

1 na 1 radionica posvećena razrješenju kompleksnih osobnih situacija

TRAJANJE:

3 sata

MJESTO:

Prema dogovoru ili video-poziv

NAKNADA:

800 HRK/105 EUR + PDV/VAT

PRIJAVA

OBITELJSKI KONTEKST

OPIS:

1 na 1 radionica posvećena razrješenju kompleksnih obiteljskih situacija

TRAJANJE:

3 sata

MJESTO:

Prema dogovoru ili video-poziv

NAKNADA:

800 HRK/105 EUR + PDV/VAT

PRIJAVA

POSLOVNI KONTEKST

OPIS:

1 na 1 radionica posvećena razrješenju kompleksnih poslovnih situacija

TRAJANJE:

3 sata

MJESTO:

Prema dogovoru ili video-poziv

NAKNADA:

1.200 HRK/160 EUR + PDV/VAT

PRIJAVA

DRUŠTVENO-POLITIČKI
KONTEKST

OPIS:

1 na 1 radionica posvećena razrješenju kompleksnih društveno-političkih situacija

TRAJANJE:

3 sata

MJESTO:

Prema dogovoru ili video-poziv

NAKNADA:

1.200 HRK/160 EUR + PDV/VAT

PRIJAVA
IDI NA: