Branding konstelacije

Put do srca potrošača za lovemark brand

UGOVORI SASTANAK
Branding konstelacijama razrješavate izazove i anticipirate prilike u kontekstu branda. Omogućuju vam jasnu viziju te efikasan branding, marketing, komunikaciju i oglašavanje.

Koristi

Kako biste doživjeli autentično iskustvo svih ključnih dionika i elemenata vlastitog branda i njihovih međuodnosa te ga učinili voljenim i uvaženim, branding konstelacije vam omogućuju:

Osvijestiti vezu brand – potrošač
Ubrzati razvoj lovemark branda
Predvidjeti idealno iskustvo idealnog potrošača
Pojednostaviti kompleksnost brand ekosustava
Osnažiti suradnju branding tima
Prepoznati marketinški, komunikacijski i oglašivački jaz
Kreirati inovativna rješenja
Razviti kolaborativno učenje o vlastitom brandu

Područja primjene

Radikalne promjene, globalizacija i digitalizacija donose brojne izazove kojima je izložen vaš brand, a kroz njega najvrjedniji resurs kojeg imate – odnos s potrošačima. Branding konstelacije pomažu vašem timu i vama da zajednički doprete do neosviještenog odnosnog znanja branda kako biste donijeli odluke koje će impresionirati vaše potrošače.

Proces brandinga

Provjerite viziju, ključne vrijednosti te strategiju branda u odnosu na ciljnu skupinu. Uskladite verbalne, vizualne i ostale elemente identiteta. Steknite uvid u odnos proizvoda/usluge i lovemark branda. Razriješite i predvidite posljedice rebrandinga te testirajte tržišno pozicioniranje.

Upravljanje brand portfoliom

Provjerite usklađenost brand portfolia. Generirajte uvid u podržavajuću arhitekturu i eliminirajte nesklad. Razriješite i predvidite posljedice restrukturiranja branda i cijelog portfolia.

Kreiranje ekstenzija branda

Testirajte posljedice uvođenja ekstenzija branda. Predvidite i razriješite kanibalizaciju. Kreirajte ispravan odnos krovnog branda i njegovih ekstenzija.

Marketing, komunikacije i oglašavanje

Predvidite reakciju potrošača na svoj marketing i media mix. Testirajte utjecaj potencijalne image i prodajne kampanje. Odredite omjer digitalnih i tradicionalnih kanala. Osvijestite svoje dominantne vrijednosti i razlike u odnosu na konkurenciju.

Proces

Branding konstelacije omogućuju transformaciju odnosa elemenata branda, a samim time i cjelovitu transformaciju odnosa s potrošačima. Dubokim uvidom u cjelovitost branda te ažuriranjem vaših postojećih i kreiranjem novih mentalno-emocionalno-fizičkih mapa, dolazite u situaciju razriješiti poteškoće i anticipirati prilike u kontekstu branda.

Odluka

Proces započinje u vama – lideru i vašem branding timu prepoznavanjem izazovnih i razvojnih branding područja koja zahtijevaju punu pažnju. Tada se javlja potreban naboj koji predstavlja pokretačku silu za sljedeće korake koji vas vuku u proces integriranja do sada neosviještenog znanja. Ključno je da odluka dolazi od dionika koji imaju vlasništvo nad situacijom i mandat za donošenje odluka te provođenje akcija. To je ujedno i preduvjet za uspješan rad i transfer stečenih uvida u realnu sredinu branda.Početna sesija

Započinjemo pojašnjenjem detalja oko procesa suradnje i očekivanog ishoda. Opisujete svoje stanje, situaciju na kojoj namjeravate raditi te područje branda kojem ona pripada. Potom definiramo ključno pitanje.

Pripremna sesija

U pripremi zajednički određujemo strukturu konstelacije koja prati promatrano područje vašeg branda. Definiramo parametre za uspješno razrješenje i zajedničko kreiranje vaše nove situacije. Također, odabiremo elemente koje postavljate u konstelaciju.Postavljačka sesija

Kako biste došli do uvida koji razrješavaju i anticipiraju međuodnose u sistemu, koristimo prostorni prikaz predstavnika elemenata branda te povratne informacije iz njihove konstelacije. Također, otkrivamo na koji način ti međuodnosi utječu na elemente, ali i na sistem u cijelosti. Stečeno mentalno-emocionalno-fizičko iskustvo iz procesa mijenja vaše pripadajuće mape i transformira vašu spoznaju, bivanje, djelovanje te stanje branda. S obzirom na to da se radi o međuodnosima apstraktnih elemenata branda, predstavnici u konstelaciji ste vi osobno, članovi branding tima.

Dijaloška sesija

Dijaloška komunikacija članova branding tima ključna je za slobodno dijeljenje iskustava i utisaka utjelovljenih tijekom rada. Služi za interpretaciju, objedinjavanje i prenošenje stečenih uvida u svakodnevni branding kontekst kroz konkretne odluke i akcije.


Refleksijska sesija

Povratnim informacijama osiguravamo uparivanje potreba i ostvarenih ciljeva te usmjeravamo pažnju na stvarne promjene koje slijede nakon rada. Razmjenjujemo ih u dogovorenom vremenu kako biste prepoznali konkretne razlike u realnom branding kontekstu.

Format

Skup jedinstvenih sesija sklopljen je u zatvorenu radionicu branding konstelacija. Posvećen je timskom razrješenju i anticipiranju isključivo vaših kompleksnih branding situacija u vrlo kratkom vremenu.

ZATVORENA RADIONICA
BRANDING KONSTELACIJA

Namjena: Za branding tim

Trajanje: 1 dan

DOGOVORITE INFORMATIVNI SASTANAK
IDI NA: